En översikt över Texas Holdem Odds Chart

Fyllt med massor av användbar statistik, utgöras det Texas Holdem sannolikhetdiagrammet av information på sannolikheterna och frekvenserna av viktiga starthänder i poker. Detta ting kan vara hjälpsamt speciellt i att bestämma vilken sort av pokerhänder är bästa att spela och vilka inte är. Att vara förtrogen med dessa nummer kan hjälpa spelare att göra de nödvändiga justeringarna i leken.

Syften för detta pokerdiagram att ge en klar skymt av vad för att förvänta i varje Texas Holdem lek. Spelare, som är förtrogen med dessa nyckel- statistik, kan använda denna information in mot deras fördel. De kan ha bättre kontroll av leken och spela mycket bättre. Denna kant ska översätta senare in i förhöjda vinnande tillfällen.

Par är nätta bra starthänder i den Texas Holdem poker. Någon spelare skulle vara säkert glad att motta dem. De kan inte vara mycket starka händer, men när du får dem skulle ge spelare anständiga möjligheter av att segra lekarna. Baserat på några exakta närheter, har en individuell spelare sex procent sannolikhet av att få ett par i pre-misslyckandet rundan. Det betyder att varje spelare har en 1 av 17 sannolikhet av att få ettmisslyckande par.
Under tiden är anpassade kort också bra starthänder. När du får dem skulle ge någon spelare en anständig möjlighet av att skapa en spolning i de sista delarna av leken. Detta är mycket bättre än få ett par. Emellertid ska detta ta åtminstone fem passade kort för att dra av. Individer har en 24 procentsannolikhet av att få anpassade kort som deras startande händer. Detta betyder att någon spelare har 1 i 4,2 sannolikhet av hälerit passade kort i pre-misslyckandet rundan.

DeAce och konung-konung starthänderna är allmänt ansedda bra kortkombinationer. Få dem tidigt i leken översätter in i bättre vinnande tillfällen. Spelare har endast en .9 procentsats av att få dem på pre-misslyckandet rundan. Dessa händer ska ge dem en möjlighet att bilda ensort eller även ensort på de senare rundorna. Dessa är de primära anledningarna därför alla betraktar sådana händer som egentligen starka. Individuella spelare har 1 i 111 sannolikhet av att få dessa händer på pre-misslyckandet.

Att få enkonung kortkombination i pre-misslyckandet rundan är en annan bra. Det är lättare att göra raksträckor med sådana startande händer. Samtidigt kan spelare också ha stora möjligheter av att få höga par med dessa kort. Det finns 1,2 procent av att få enmisslyckande Ace-konung hand. Spelare har också 1 i 83 sannolikhet av att få enkonung pre-misslyckande.

Dessa är precis några av de bra händerna som spelare bör hålla ögonen på ut för i varje lek. Den Texas Holdem sannolikheten kartlägger användbar statistik för erbjudanden som bevisas att göra saker mycket lättare för spelarna. Att vara förtrogen med dessa matematiskt grundade data är säkert en stor hjälp speciellt för alla allvarliga pokerspelare.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *